Kalendář
Akce Family Pointu

Euroklíč k zapůjčení ve Family Pointu Žďár nad Sázavou!

Věděli jste, že ve Žďáře nad Sázavou je místo, kde lze využít Euroklíč? 🔑

Je to Rekreační areál Pilák (Zámek, Žďár nad Sázavou 505/2).

V blízkém okolí jej lze využít např. v Bystřici nad Pernštejnem na veřejném WC či v ZOO Jihlava. TADY najdete všechna místa a více informací o projektu Euroklíč. 👍

Rodiny s dětmi ve věku do tří let si klíč mohou vyzvednout u nás ve Family Pointu Žďár nad Sázavou. Přijďte k nám nebo zavolejte na tel. číslo 732 472 892 a dozvíte se více.

První pomoc pro děti

23. 1. 2018, 9.30 hod., Family Point, Studentská 4, 4. patro Polikliniky Žďár nad Sázavou

V lednu ve Family Pointu proběhne přednáška na téma První pomoc pro děti. Lektorkou je Bc. Alena Velechovská, která vám poskytne nejnovější a co nejefektivnější rady v oblasti poskytování první pomoci. Naučte se reagovat v situacích, které ohrožující zdraví nebo život vašich dětí. Přednáška se koná v úterý 23. 1. 2018 od 9.30 hod. Vstup zdarma. Více informací naleznete ZDE.

Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

zdarns@familypoint.cz

Odběr novinek

Za domácí násilí považujeme takové jednání, které:

 • se odehrává mezi blízkými osobami, kdy násilná osoba a ohrožená osoba jsou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně propojeny
 • je opakované a dlouhodobé, přičemž osoba násilná a osoba ohrožená mají jasně oddělené role
 • je páchané v soukromí – tzv. za zavřenými dveřmi
 • postupně narůstá intenzita jednotlivých incidentů

Policie České republiky

 • poskytne okamžitou pomoc: přerušení fyzického násilí, ohrožování apod.
 • může omezit osobní svobodu násilné osoby – má oprávnění rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí a zakázat vstup do něj po dobu 10 dnů, včetně zajištění bezpečnosti okolí a zákazu navazování kontaktů s ohroženou osobou
 • přijme trestní oznámení na pachatele – ústně i písemně
 • poskytne informace o místech pomoci

Výkon sociálně právní ochrany dětí

Orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) poskytují pomoc dětem v různých sociálních situacích, které ohrožují jejich život a příznivý vývoj. K těmto situacím patří nejen případy týrání a zneužívání dětí, ale i případy, kdy je dítě svědkem násilí mezi svými rodiči.

Oznamující osoby jsou chráněny anonymitou.

Oznámení je možné provést telefonickou a písemnou formou, ale nejlépe osobně.

Orgány sociálně právní ochrany dětí:

 • poskytují rady a informace ve věcech právních
 • vstoupí v jednání s dalšími institucemi (policie, soudy aj.)
 • zprostředkují ubytování v azylovém domě
 • zajistí dítěti bezpečné ubytování

Azylová zařízení

 • slouží osobám ohroženým domácím násilím bez věkového omezení a jejich cílem je zajistit především bezpečné místo
 • jsou to zařízení s celoročním provozem a úhrada za poskytované služby zahrnuje pouze základní režijní náklady
 • zařízení poskytují: ubytování, nezbytnou materiální pomoc, doprovod na úřady, policii, soudy a podporu sebevědomí a samostatnosti klientů

Krizová centra

 • na krizové centrum se může obrátit každý občan bez ohledu na věk a místo bydliště, který se ocitl ve vážné životní situaci, včetně případů domácího násilí
 • k návštěvě není nutné doporučení, je respektována anonymita klientů
 • nabízí služby jako krizová linka první pomoci, krizová lůžka, hygienické zázemí, diskrétní přístup, pomoc při sestavení krizového plánu a pomoc psychologickou, psychiatrickou a poradenskou

Zdravotnická zařízení

 • při hovoru s lékařem je nutné uvést pravdu a netajit žádné informace o skutečných příčinách potíží či zranění
 • není na místě chránit násilnou osobu
 • lékařskou zprávu je zapotřebí uschovat jako důkazní materiál na bezpečném místě
 • zdravotnická zařízení Vám poskytnou: ošetření a léčbu, záznam o provedeném ošetření, rady a informace o pomáhajících institucích

Specializované poradny

 • poskytují specializované služby osobám ohroženým domácím násilím
 • na tyto organizace se může obrátit každý občan, který je sám ohrožen, nebo který je svědkem domácího násilí
 • kontakt je umožněn osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem
 • bezplatně poskytují tytu služby: psychologické, sociální a právní poradenství, telefonickou krizovou pomoc, zprostředkování kontaktu a dalších navazujících služeb